Back to Data & Privacy

Privacy Policy

Personvernerklæring for rekruttering

1. Generelt

Tjenesten for håndtering av rekruttering og forenkling av ansettelsesprosessen («Rekrutteringssystemet») leveres av Teamtailor på vegne av Dustin Norway AS, med org.nr. 939 483 969 («Dustin», «vi», «oss»). For det som omfattes av denne Personvernerklæringen er Dustin behandlingsansvarlig i henhold til gjeldende lovgivning for personvern.

Det er viktig at personene som bruker Rekrutteringssystemet («du») føler deg trygg med og er informert om hvordan vi håndterer dine personopplysninger i rekrutteringsprosessen. Vi tilstreber å opprettholde høyest mulig standard for beskyttelse av personopplysninger. Vi behandler, administrerer, bruker og beskytter dine personopplysninger i samsvar med denne personvernerklæringen («personvernerklæring») og i henhold til gjeldende lovgivning for personvern.

2. Innhenting av personopplysninger

Vi er ansvarlige for behandling av personopplysninger som du inngir til Rekrutteringssystemet, eller for personopplysninger som vi på annet vis innhenter i tilknytning til Rekrutteringssystemet.

2.1 Når og hvordan vi innhenter personopplysninger 

Vi innhenter personopplysninger fra deg når du;

  • registrerer en søknad gjennom Rekrutteringssystemet eller på andre måter legger inn personopplysninger om deg selv enten personlig eller ved hjelp av en tredjepartskilde;
  • bruker Rekrutteringssystemet til å komme i kontakt med personalet vårt via «Connect» funksjonen ved å legge inn  personopplysninger om deg selv enten personlig eller ved hjelp av en tredjepartskilde; og/eller
  • oppgir identifiserbare opplysninger i chatten gjennom vårt nettsted , der slike opplysninger er relevante for søknadsprosedyren.

Vi kan innhente personopplysninger slik som navn, kontaktinformasjon, utdannelse og erfaring/faglig bakgrunn fra tredjeparter og gjennom andre offentlige kilder. Dette henvises til som «Sourcing» og kan utføres manuelt av våre medarbeidere eller automatisk i Rekrutteringssystemet.

I noen tilfeller kan våre medarbeidere gi anbefalinger om potensielle søkere. Slike medarbeidere vil legge inn personopplysninger, som navn, kontaktinformasjon, utdannelse og erfaring/faglig bakgrunn om deg i Rekrutteringssystemet. Dersom dette gjøres, vil Du bli ansett som en bruker i henhold til denne personvernerklæringen og vil bli informert om behandlingen. Du vil kunne velge å avvise vår invitasjon til å få kontakt eller til å fortsette som en kandidat i en spesifikk rekrutteringsprosess. Dersom du gjør det, vil vi fjerne dine personopplysninger fra Rekrutteringssystemet.

Vi kan også samle inn enkelte personopplysninger gjennom informasjonskapsler (cookies). Vi bruker informasjonskapsler til å forbedre brukeropplevelsen i Rekrutteringssystemet og for å samle inn statistikk om bruk av Rekrutteringssystemet og den geografiske posisjonen på utstyrsenhetene du bruker. Flere detaljer finner du på https://jobs.dustin.no/cookie....

3. Formål og lovlighet av behandling

Formålet med innhenting og behandling av personopplysninger er å administrere vår rekrutteringsprosess og for å sørge for at vi rekrutterer rett person for rett jobb. Vårt behandlingsgrunnlag for behandling av personopplysninger er vår berettigede interesse i å tilrettelegge for rekruttering. Vi kan også behandle dine personopplysninger i en periode etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet for å forsvare Dustin mot potensielle diskrimineringspåstander. Denne behandlingen er også basert på vår berettigede interesse.

For noen typer behandling, behandler vi dine personopplysninger basert på ditt samtykke.  For eksempel vil vi be om ditt samtykke til å beholde din jobbsøknad for å kunne vurdere deg for fremtidige ledige stillinger. Videre vil vi be om ditt samtykke til på behandle dine personopplysninger når du velger å ha kontakt med oss via «Connect» funksjonen.

3.1 Lagring og overføring av opplysninger 

Personopplysningene som innhentes gjennom Rekrutteringssystemet blir lagret og behandlet i EU/EØS. Dersom vi skulle bruke tredjepartsleverandører utenfor EU/EØS vil vi forsikre oss om at de har et tilstrekkelig beskyttelsesnivå gjennom bruk av en av de tilgjengelige overføringsmekanismene, som standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjon.

3.2 Tidsperiode for behandling av personopplysninger 

Vi vil bare behandle dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for den konkrete rekrutteringsprosessen eller. Dersom du har kontakt med oss via «Connect» funksjonen, frem til du ønsker at vi fjerner dine opplysninger. Vi vil ikke beholde dine opplysninger i mer enn 12 måneder med mindre du samtykker til at vi beholder dine opplysninger for fremtidige ledige stillinger.

Vi kan også beholde dine opplysninger for en viss tid etter at rekrutteringsprosessen er avsluttet, for å beskytte Dustin mot diskrimineringspåstander.

4. Brukeres rettigheter

Du har rett til å be om informasjon om dine personopplysninger som blir behandlet av oss, ved å varsle oss skriftlig via kontaktinformasjonen i punkt 8 nedenfor. Kopien av dine personopplysninger vil bli gitt deg kostnadsfritt, men vennligst vær klar over at vi kan be om en rimelig avgift på grunnlag av administrative kostnader dersom du ber om flere kopier av dine opplysninger.

Du har også rett til å få feilaktige personopplysninger om deg selv rettet gjennom å sende en skriftlig forespørsel, ved hjelp av kontaktinformasjonen i punkt 8 nedenfor.

Under visse forutsetninger har du rett til å kreve sletting av dine opplysninger eller begrense behandlingen av dine personopplysninger. Du har også rett til å protestere på behandling på grunnlag av våre berettigede interesser.

Du har rett til å trekke tilbake eventuelle tidligere gitte samtykker. Vennligst vær klar over at denne rettigheten ikke påvirker behandling som allerede har funnet sted basert på ditt samtykke før du trakk dette tilbake.

Du har rett til å få en kopi av dine personopplysninger i et strukturert format og i visse tilfeller har du rett til å få opplysninger overført til en annen behandlingsansvarlig. Denne rettigheten gjelder imidlertid kun opplysninger som du selv har gitt til Dustin og som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke eller som følge av en kontraktsrettslig forpliktelse ovenfor deg.

Dersom du har bekymringer knyttet til hvordan vi behandler dine personopplysninger har du rett til å registrere en klage til tilsynsmyndigheten. I Norge er det Datatilsynet som er tilsynsmyndighet for behandling av personopplysninger. Du finner deres kontaktinformasjon her https://www.datatilsynet.no.

5. Sikkerhet

Du skal alltid føle deg trygg når du overlater dine personlysninger til oss. Derfor har vi tatt rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot ulovlig eller utilsiktet avsløring, bruk, tilgang, ødeleggelse, endring eller skade gjort mot dine personopplysninger.

6. Overføring av personopplysninger til tredjeparter

Vi kan overføre dine personopplysninger til;

  • våre oppdragstakere og underleverandører, som fremtrer som våre databehandlere og underbehandlere i samsvar med våre instruksjoner, for levering av Rekrutteringssystemet;
  • myndigheter, juridiske rådgivere eller andre aktører hvis det kreves av oss i henhold til loven eller pålegg fra myndigheter.

Vi vil kun overføre dine personopplysninger til tredjeparter som vi har tillit til. Vi velger nøye ut partnere for å sikre at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Vi samarbeider med følgende kategorier for behandlere av personopplysninger; Teamtailor, som leverer Rekrutteringssystemet, i enkelte tilfeller andre selskaper i Dustin Group, server- og vertsselskaper, selskaper for e-posthenvisning, selskaper som behandler video, selskaper som samler informasjon (sourcing), analytiske tjenesteselskaper og andre selskaper knyttet til levering av Rekrutteringssystemet.

7. Endringer

Vi har til enhver tid rett til å gjøre endringer ved eller supplere denne personvernerklæringen. Siste versjon av personvernerklæringen vil alltid være tilgjengelig gjennom Rekrutteringssystemet. Dersom vi skulle gjøre mer omfattende endringer, som påvirker bl.a. dine personvernsrettigheter i henhold til denne erklæringen, vil vi varsle deg om den nye versjonen gjennom e-post.

8. Kontakt og Personvernombud

Ikke nøl med å kontakte oss dersom du har noen spørsmål om denne Personvernerklæringen, dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller om noen opplysninger er uriktige og du ønsker at vi retter de.

Du kan kontakte oss på dataprivacy@dustingroup.com.

Vårt eksterne Personvernombud, partner Caroline Olstedt Carlström, er tilgjengelig på den samme e-post adressen. Dersom du ønsker å sende noen spørsmål eller informasjon til henne, ber vi om at du angir at din henvendelse er ment til vårt Personvernombud (data protection officer).

Already working at Dustin Norway AS?

Let’s recruit together and find your next colleague.

Teamtailor

Career site by Teamtailor